• «امام خميني در تهران نماز مي خواند» اين جمله با حروفي درشت در اكثر روزنامه‌ها درج شده بود. كاروان‌هايي از مردم مشتاق از شهرهاي دور و نزديك به سوي تهران راه افتاد
 • با قوت گرفتن شايعه كودتا، مردم براي مقابله با آن آماده مي‌شدند. جزوه‌هاي آموزشي ساخت بمب‌هاي دست ساز واستفاده از اسلحه‌هاي سبك، دست به دست مي گشت
 • شورای سلطنت که برای حفظ رژیم سلطنتی در ایران تشکیل شده بود،پس از دیدار سید جلال الدین تهرانی-رئیس شورا-با امام خمینی در نوفل لوشاتو منحل شد.
 • برای پیشگیری از ورود امام خمینی به تهران،کلیه فرودگاه های کشور توسط دولت بختیار،برای سه روزتعطیل شد.به کلیه شرکت های هواپیمایی بین المللی هم اعلام شد به تهران پرواز نکنند.تانک ها فرودگاه مهرآباد را محاصره کردند.
 • به دستور بختيار، هواپيمايي كه توسط كاركنان اعتصابي «هما»‌ براي پرواز انقلاب آماده شده بود تا آيت‌الله طالقاني وتعدادي از خبرنگاران ، صبح روز بعد با آن به پاريس رفته وامام خميني (ره ) رابه ايران بازگردانند، درفرودگاه متوقف شد.

 • سيل پايان‌ناپذير مردم به سوي مهر آباد درجريان بود.در بسياري از نقاط شهر تهران، زد و خوردهاي شديدي بين نيروهاي انتظامي و مردم رخ داد.
 • بهشت زهرا براي سخنراني و مدرسه‌ي رفاه براي اقامت امام خميني (ره) آماده شده بود و مقصد راهپيمايي ها از ميدان آزادي به بهشت زهرا(س) تغيير كرد .
 • تظاهرات در سراسر ايران همچنان ادامه داشت و در غروب تهران و شهر رشت به تير اندازي ماموران و شهادت عده اي انجاميد.
 • آیت الله طالقانی به جمع روحانیون متحصن در مسجد دانشگاه تهران پیوست.بختیار در یک عقب نشینی آشکار اعلام کرد "مانعی در راه بازگشت امام خمینی نیست،فرودگاه امروز باز می شود."
 • مردم در خيابان‌ها و در حمايت از دولت بازرگان تظاهرات مي‌كنند. شعارها عليه بختيار است، مردم بختيار را نمي‌خواهند. بختيار سعي دارد به مردم بفهماند در انجام وعده‌های خود كوشاست.
 • وقایع یکم بهمن 1357

  وقایع یکم بهمن 1357

 • وقایع دوم بهمن 1357

  وقایع دوم بهمن 1357

 • وقایع سوم بهمن 1357

  وقایع سوم بهمن 1357

 • وقایع چهارم بهمن 1357

  وقایع چهارم بهمن 1357

 • وقایع پنجم بهمن 1357

  وقایع پنجم بهمن 1357

 • وقایع ششم بهمن 1357

  وقایع ششم بهمن 1357

 • وقایع هفتم بهمن 1357

  وقایع هفتم بهمن 1357

 • وقایع هشتم بهمن 1357

  وقایع هشتم بهمن 1357

 • وقایع نهم بهمن 1357

  وقایع نهم بهمن 1357

 • وقایع هفدهم بهمن 1357

  وقایع هفدهم بهمن 1357

0:47:58