این ساب پرتال فعالیت خود را از  سال 1392 به همت شهرداری منطقه 9 و توسط مریم ملکی مدیر فناوری اطلاعات سرای محله  جهت رفاه حال اعضای محترم محله استاد معین آغاز نموده است و بروزرسانی آن توسط مدیر فناوری اطلاعات محله استاد معین انجام می پذیرد.
0:47:58