مدیر سرا

 

 

فرهود سلطان پور

تاریخ تولد :

 1363

: مدرک تحصیلی 

کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سابقه کاری: 

مدیریت استخر باشگاه درفشی فر (پرسپولیس)

مدیریت استخر حجاب


آیین نامه و دستورالعمل

محله استاد معین


رویکرد"محله محور" در تجربه مدیریت شهری تهران بزرگ با دستور کار  "برنامه ریزی محله ای" درپی دست یابی به هدف جدی مشارکت شهروندی و فراهم نمودن کیفیت مطلوب زندگی شهری، ایفای نقش در کنترل آسیب های اجتماعی محله ، یاری رسانی به گروه های  آسیب پذیر، سامان دهی در بحران ها با حفظ آمادگی، زیباسازی و نگه داشت بهینه محله و آثار هویتی و بالاخره افزایش خودآگاهی ها و آموزش،... می باشد. همچنین تمرکز زدایی همراه با فراهم آوردن امکان نظارت بیشتر، مشارکت از پایین به بالا و مردم سالاری راستین، حذف بوروکراسی، افزایش شفافیت و پاسخ گویی،.... پی آمدهای موردانتظار چنین فرآیندی خواهد بود.
در حال حاضر 374 مدیریت محله در تهران داریم که هر یک از آنها 14 خانه را راه اندازی کرده اند و هر یک از این خانه ها هم کانون های متنوعی را به طور میانگین بین 7 تا 8 کانون را  در زیر مجموعه خود شکل داده اند.

 

توانمندي ها و مهارت هاي/تخصص هاي قابل انتظار:
-    ـ ـآشنايي با اهداف ، وظايف و مأموريت هاي شهرداري تهران
-    ـ ساختار اجرائی و نظام اداری شهرداری
-    مفاهيم اساسي شهر و شهروندي
-    برنامه ریزی جماعت محور
-    مراحل مشاركت و كاربرد آن در مديريت محله
-    آشنائی با روش های کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در محله .
-    آشنائی با روش های ساماندهی امور مربوط به مدیریت بحران

توانمندي ها و مهارت هاي/تخصص هاي قابل انتظار:
-    ـ ـآشنايي با اهداف ، وظايف و مأموريت هاي شهرداري تهران
-    ـ ساختار اجرائی و نظام اداری شهرداری
-    مفاهيم اساسي شهر و شهروندي
-    برنامه ریزی جماعت محور
-    مراحل مشاركت و كاربرد آن در مديريت محله
-    آشنائی با روش های کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در محله .
-    آشنائی با روش های ساماندهی امور مربوط به مدیریت بحران0:47:58