مشخصات پرسنل سرای محله استاد معین

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

نوع قرارداد

ساعت کاری

شماره تماس

1

پریما نجفی

مسئول دفتر

لیسانس

سرای محله

8:00 الی 16:30

66028408

2

سعید برزوئی

مسئول آمار و اطلاعات

لیسانس

سرای محله

8:00 الی 16:30

66028408

3

اصغر شاه حسینی

انتظامات

دیپلم

رسمی

7:45 الی 17:00

09127925384

4

حامد شجاعیان

خدمات

فوق دیپلم

آکام

7:45 الی 17:00

09356013279

 

 

مشخصات مسئولین خانه های سرای محله استاد معین

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

نوع قرارداد

ساعت کاری

شماره تماس

1

صبا ابراهیمی

مسئول خانه سلامت

لیسانس

شرکتی

8:00 الی 16:30

66080119

2

نغمه اسفندیاری

مسئول خانه کودک

فوق لیسانس

سرای محله

9:00 الی 12:30

-

3

زهرا کریمی

مسئول خانه هنر و ادبیات

دیپلم

سرای محله

8:00 الی 16:30

66044790

4

کبری زهرایی کیا

مسئول خانه خانواده و سبک زندگی

دیپلم

سرای محله

8:00 الی 16:30

66044790

5

مینا بهشتی

مسئول خانه پژوهش

لیسانس

شرکتی

8:00 الی 16:30

66044790

6

فاطمه آذر آبادی

مسئول خانه اخلاق و مهارت های اجتماعی

کارشناسی ارشد

شرکتی

8:00 الی 16:30

66044790

7

صدیقه نصیری

مسئول خانه عترت و قرآن

دیپلم

سرای محله

8:00 الی 16:30

66044790

8

فاطمه سرداری

مسئول خانه IT

لیسانس

سرای محله

8:00 الی 16:30

66044788

0:47:58