مسئول خانه فناوری اطلاعات محله استاد معین به عنوان راهبر كانون رباتیک انتخاب شد


چهاردانگه - خبرنگار رسالت: به گزارش ستاد خبري جشنواره شكوفا در منطقه 9 مقرر شد به منظور پيشبرد هر چه بهتر برگزاري جشنواره شكوفا در اين منطقه ، هر يك از مسئولان خانه هاي سراي محلات به صورت تخصصي راهبري يكي از كانون هاي هفتگانه جشنواره شكوفا را بر عهده گرفته و به عنوان نماينده اين منطقه شوند بنابراين گزارش آقای صبوری مسئول خانه فناوری اطلاعات سراي محله استاد معین امور مربوط به كانون رباتیک را بر عهده گرفت.
0:47:58